Drodzy rodzice,
Ze względu na panującą pandemię, zmieniamy sposób zawarcia umowy o świadczenie usług wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.
Należy pobrać wzór UMOWY znajdującej się w załączniku  ( po 2 egzemplarze dla rocznika dziecka ), dokładnie i czytelnie je wypełnić, podpisać przez obojga rodziców/opiekunów i dostarczyć do Przedszkola np. osobiście, poprzez wrzucenie dokumentów do skrzynki Podawczej umieszczonej w przedsionku przedszkola lub drogą pocztową (nie mailową).
Uwaga!
Istotne jest żeby Umowy zostały dostarczone do Przedszkola do końca czerwca br.
Jeżeli nie macie Państwo możliwości pobrania druku UMOWY -to można zgłosić się do Przedszkola i wtedy otrzymacie Państwo odpowiedni wzór umowy do wypełnienia.
 
Po podpisaniu UMÓW przez dyr. – 1 egzemplarz pozostanie w Przedszkolu a drugi otrzymają Państwo we wrześniu, po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

UMOWA dla 3,4,5-l o świadczenie usług wychowania przedszkolnego

UMOWA dla 6 latków świadczenie usług wychowania przedszkolnego