Wodne Skrzaty

„Do przedszkola idzie maluch,
wszyscy dziś malucha chwalą.
Zna wierszyki i piosenki,
zawsze chodzi uśmiechnięty.
Podskakują razem dzieci,
bo tu bawią się najlepiej!”

Właśnie nucąc tę piosenkę po raz pierwszy staramy sie dzielnie kroczyć do przedszkola.
Na co dzień jesteśmy radośni, pogodni i uśmiechnięci.
Chętnie uczestniczymy w zabawach, uczymy się piosenek i wierszyków.
Jesteśmy prawdziwymi artystami, potrafimy pięknie malować.

Bardzo się staramy aby być bardzo samodzielnymi i zaradnymi przedszkolakami . Dużą wagę przykładamy także do Naszej kondycji fizycznej, bowiem chcemy być sprawni i zdrowi!

Nasze zajęcia wzbogacane są o:
-Metodę Ruchu Rozwijającego,
-Muzykoterapię,
-Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
-Elementy Metody Pedagogiki M. Montessori,