Jesteśmy weseli,  uśmiechnięci i ciekawi świata.
Interesujemy się wszystkim, co nas otacza.

Chętnie malujemy, rysujemy, śpiewamy i wspólnie się bawimy.

Na zajęciach uczymy się nowych rzeczy i rozwijamy różne umiejętności
i zdolności. Codziennie uczymy się jak być samodzielnym i zaradnym
oraz  jak być dobrym kolegą i przedszkolakiem. W swojej codziennej pracy uczymy się pilnie, poznajemy cyfry i litery, podejmujemy nieśmiałe próby czytania czy pisania!
Wiemy że wszystko czego nauczyły Nas Nasze kochane Panie przyda Nam się w szkole!

Bardzo się staramy aby być bardzo samodzielnymi i zaradnymi. Dużą wagę przykładamy także do Naszej kondycji fizycznej, bowiem chcemy być sprawni i zdrowi!

Najwięcej radości sprawiają nam spacery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Dla wzbogacenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w pracy wykorzystujemy  metody:
– Gimnastyki Twórczej Carla Orfa,
– Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
– Aktywnego Słuchania Batti Strauss,
– Muzykoterapii,