Nasze przedszkole…

 

…to wyjątkowa, w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
bogata baza dydaktyczna, kolorowe,przyjazne i przestronne sale
z łazienkami oraz dwa piękne, bogato wyposażone ogrody przedszkolne.

Pracujemy w oparciu o nową podstawę programową, przygotowując dzieci do podjęcia nauki w szkole.
Uczymy dzieci odkrywać świat i swoje najbliższe otoczenie poprzez zabawę, wykorzystując przy tym aktywną pracę twórczą.
W ciekawy, przystępny sposób przybliżamy świat pisma i liczb.
Rozwijamy ich zainteresowania i zaszczepiamy w nich chęć zdobywania wiedzy i pokonywania przeszkód.

Nasi podopieczni to dzieci:

 • Ciekawe świata, potrafiące wykorzystać zdobyte umiejętności w dalszej edukacji i codziennych sytuacjach,

 • Potrafiące współpracować i działać w grupie,

 • Otwarte na nowe wyzwania, pokonujące różnego rodzaju trudności,

 • Wrażliwe na potrzeby innych,

 • Samodzielne, niezależne, na każdym kroku uczące się tolerancji opiekuńczości wobec innych,

W swojej codziennej pracy wykorzystujemy różnego rodzaju metody pedagogiczne aby dostosować się do aktualnych potrzeb naszych wychowanków.

Pracujemy w oparciu o :

 

 • Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,

 • Metodę Marii Montessori,

 • Metodę Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona – zwaną potocznie „gimnastyką mózgu”,

 • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

 • Metodę aktywnego słuchania Batti Strauss,

 • Odmienną naukę czytania i pisania I. Majchrzak,

 • Dziecięcą matematykę prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej,