Tak oto prezentuje się ul dla pszczół, pomalowany przez ,, Osiedlowe Skrzaty” , który stanął na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Kórnickiej. Jest to realizacja projektu edukacyjno-promocyjnego „miejska pasieka”, który ma umożliwić dzieciom i młodzieży zapoznanie się z ogromną rolą, jaką odgrywają pszczoły w funkcjonowaniu ekosystemów.