Wszystkie przedszkolaki o godz. 11:11 odśpiewały wspólnie hymn Polski Mazurek Dąbrowskiego.