Marzeń, o które warto walczyć…
Radości, którymi warto się dzielić…
Przyjaciół, z którymi warto być…
Nadziei, bez której nie da się żyć.

  Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku
                            życzy
       Dyrekcja i Pracownicy Przedszkola