Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie ,, Wesoła Dynia”
– technika prac dowolna;
– każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną dynię;
– podpisaną dynię zostawiamy u pań w sali;
– konkurs trwa od 26.10- 30.10.2021r.
 WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY TWÓRCZYCH POMYSŁÓW !!!