W załączniku dostępna jest karta zgłoszeniowa na pobyt letni dziecka w przedszkolu.
Wypełnione i podpisane karty zgłoszeniowe przez rodziców prosimy składać w placówce naszego przedszkola tylko i wyłącznie do 19 czerwca br.
Informujemy , że istnieje również możliwość skorzystania z opieki przedszkolnej przez cały okres wakacyjny.
Karty zgłoszeniowe dostępne są również w placówce przedszkola.