NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ZMIENIAJĄCEGO  ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA

JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM,

PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

OD 10.04.2020 DO 26.04.2020R. PRZEDSZKOLE BĘDZIE  NIECZYNNE.