Rada Rodziców ustaliła składkę w wysokości 50 zł na semestr (można dokonywać wpłaty za 2 semestry- 100 zł) w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka + grupa
Rachunek Banku Pocztowego
71132015374188376130000001
Prosimy o wpłaty do 15 października za I semestr.