PROSIMY O DOKONANIE WPŁATY NA SKŁADKĘ RADY RODZICÓW ZA I SEMESTR DO DNIA 30.10.2018R.

WPŁATY DOKONUJEMY PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

Rada Rodziców przy Niepublicznym Przedszkolu Osiedlowe Skrzaty

Bank Pocztowy S.A. nr konta 71 1320 1537 4188 3761 3000 0001

w wysokości 50 zł za semestr lub 100 zł za cały rok.

W TYTULE PODAJEMY IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ NAZWĘ GRUPY.